2019-02-05

Under hösten har Nybro kommun byggt om en bro och nu återstår att lägga alla ledningar tillbaka i bron.

Tyvärr måste denna åtgärd bli ett avbrott i fibernätet mellan Nybro och Örsjö.

Berört område är alla kunder sydost om Nybro samt anslutning från Emmaboda och Växjö.

Avbrottet sker onsdagen den 20 februari mellan klockan 05.00 – 07.00

 

2018-11-26

Vi har för tillfället drifstörning i Alsterbro.

Tekniker är på väg för felsökning.

*Felet är löst.

2018-04-10

Planerat migreringsarbete i Örsjö

Pga av flytt av bredbandsutrustning kommer kunder i Örjsö märka av ett avbrott på sin bredbandsanslutning någon gång mellan kl. 08:00 - 15:00 den 2:a och 3:e maj.

2016-04-26

Nu startar vi fiberutbyggnaden

Nu är vi på gång med vår fiberutbyggnad!

För att se senaste status i ditt område hänvisar vi till Nybro Energis egna hemsida. Se länk nedan,

http://nybroenergi.se/fibernat/

 

undefined

undefined