2022-05-10

[Serverado IPTV] Omläggning av Serverado IPTV till Kalejdo IPTV

Onsdagen den 11/5 kl.10:00 kommer vi lägga om Serverado IPTV till Kalejdo IPTV. Detta kan medföra ett kort avbrott på IPTV:n för kunderna.

2022-04-29

*Åtgärdat* Driftstörning Madesjö området

Just nu upplever en del av våra kunder problem med internetuppkopplingen kring emmabodavägen. Tekniker är på väg ut för att åtgärda problemet. 

2022-02-23

*Åtgärdat* [Alsterbro] Driftsstörning

Just nu pågår en mindre driftstörning i Alsterbro.

Tekniker har skickats.

2022-02-10

*Åtgärdat* [Alsterbro] Driftsstörning

Just nu pågår en driftstörning som påverkar ett fåtal kunder i Alsterbro.

Tekniker felsöker.

2022-02-03

Driftsstörning IPTV

Mellan kl.19:00 och kl.20:50 var det en temporär störning i våra nät som påverkade leveransen av IPTV tjänster.

2022-01-13

Driftstörning - [Örsjö - Tjärdalsvägen ]

Just nu pågår en driftsstörning som påverkar kunderna i området Tjärdalsvägen.  

Tekniker felsöker.