Det är Nybro Energi som ansvarar för utbyggnaden av fibernätet och det är med oss som du har kontakt under hela uppbyggnadsfasen. 

 

Telefon: 0481-451 76

Mail: kundtjanst@nybroenergi.se

 

När din fastighet väl är ansluten sköter du alla kontakter med din valda tjänsteleverantör.