Support

När din fastighet väl är ansluten sköter du alla kontakter med din valda tjänsteleverantör.  
Vid fel är det till din tjänsteleverantör som du vänder dig till

 

Kontakt till våra tjänsteleverantörer

 

Bahnhof: 010-510 00 00, kundservice@bahnhof.se

 

Bredband2: 0770-811 000, helpdesk@bredband2.se

 

Bredbandsson: 0418-486 200, support@bredbandsson.se

 

Doff Data: 0481-795600, info@doffdatanat.se

 

Net At Once: 0771 - 40 44 00, kundtjanst@netatonce.se

 

Sappa: 0774 - 444 744, hej@sappa.se

 

Serverado08-5000 5777, bredbandstv@serverado.se

 

Vår kommunikationsoperatör


ViaEuropa är en neutral kommunikationsoperatör som inte är knuten till någon specifik leverantör. Företaget bildades 1999 som en av världens första neutrala operatörer av öppna stadsnät. De ser till att det lokala nätet fungerar och tillhandahåller en praktisk webbsida för beställning och administration. ViaEuropa säljer inga egna tjänster direkt till slutkund utan tillhandahåller själva marknadsplatsen.

 undefined

Här på denna sida kan du själv logga in för att hantera dina tjänster 

 

Vid frågor gällande utbyggnation av fibernätet

Nybro Energi som ansvarar för utbyggnaden av fibernätet och det är med oss som du har kontakt under hela uppbyggnadsfasen. 

Telefon: 0481-451 76

Mail: kundtjanst@nybroenergi.se